Barn og ungdom styrer utviklingen i mediebransjen

Barn og ungdom styrer utviklingen i mediebransjen

De kalles bare for cyberbarna og styrer nå det meste av utviklingen i mediebransjen – en utvikling som bare går fortere og fortere, og som forutsetter at du allokerer markedsmidlene på nye måter for å unngå at du svir av penger på tiltak som ikke har effekt. Viktigst av alt blir likevel personvernet som nå blir langt strengere regulert.   Fra 2010 til 2015 ble konsumet av lineær-TV halvert blant de under 19 år, ifølge undersøkelsen Rikets medietilstand fra TNS Gallup. Selv blant kjøpergrupper opp til 50 år, er lineær-TV i fritt fall. De tradisjonelle nettstedene for nyhets- og underholdningskonsum sliter også med tiltrekke seg brukere – i særdeleshet de yngste. Samtidig benytter nesten 4 av 10 under 39 år Facebook som primærkilde for nyhetskonsum. De tradisjonelle digitale mediene sliter altså med oppslutningen, mens økningen i det digitale konsumet er voldsom: Fire timer i døgnet i snitt – en dobling på fire år – og i sterkt økende grad på mobil, ifølge en kartlegging i fra Medietilsynet.   First movers fra 3-årsalderen I Oculos er vi svært opptatt av å formidle at det nye medielandskapet kjennetegnes av å være ekstremt segmentert. Podcast, Spotify, Gopro, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Minecraft, Skype, Netflix, Insta og flere titalls andre apper, gadgets, spill og sosiale medier er cyberbarnas digitale tumleplasser. De er såkalte first movers og kategoriseres allerede fra treårsalderen med merkelapper som explorers og videre til gamers og socials når de kryper opp mot 12-årsalderen. Når de nærmer seg myndighetsalderen, er de fullblods digitale nomader som er online overalt og alltid.   Denne situasjonen skaper selvsagt store muligheter for markedskommunikasjon, men utgjør også...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid