Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

I hele år har Oculos og Fanbooster jobbet strategisk sammen rundt utvikling av ny teknologi – en plugin som blir et add-on til eksisterende markedsføringsverktøy de to selskapene har utviklet, og som nå rulles ut i full skala. Vi har rett og slett automatisert flyten fra kjøpsdata til annonse-publikum og laget en plug-in mellom Oculos Dialog og Fanbooster. Resultatet er imponerende kraftfullt og gir svært presise treff for færre markedskroner, sier Kim Motrøen i Oculos og Alexander Grimstad i Fanbooster.   Skaper relevant dialog Manuelle rutiner av såkalt Custom Audience og konverteringspixler, er nå erstattet av automatiske prosesser der enorme mengder data flyter sømløst mellom Oculos Dialog og Fanboosters Custom Audience i sanntid.   Her blir det liv, ROI, ROI! – Vi har nylig gjennomført noen pilotprosjekter med veldig spennende resultater som viser hvilken kraft dette verktøyet kan få i markedsføringsarbeidet for kunder i alle typer bransjer, forklarer markedssjef, Alexander Grimstad i Fanbooster – selskapet som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter til å lykkes på Facebook. Motrøen i Oculos forklarer at effekten ved å bruke CRM-data og custom audience gjør at annonsene treffer bedre. Dette gir billigere konverteringer enn mot kontrollgrupper, og da igjen høyere ROI. – Og da har vi ikke regnet med tidsbesparelsen som ligger hos den enkelte markedsavdeling som følge av automatiserte prosesser, legger Grimstad i Fanbooster til.   Sparer tid for markedsføringsavdelingene Tidsbesparelsen i den enkelte markedsføringsavdeling har nemlig vært en sentral del av motivasjonen for å utvikle produktet. – Våre kunder har begrensede ressurser på personalsiden til å kjøre slike kampanjer i en travel hverdag. Å håndtere dette manuelt er svært tidkrevende, og derfor...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid