Mer mersalg, takk!

Mer mersalg, takk!

Ja, mersalgsstrategien din blir også gjenstand for en digital transformasjon.   Mersalg handler om å selge flere produkter eller tjenester enn det kunden i utgangspunktet hadde planlagt å kjøpe, og blir sett på som noe av det mest lønnsomme en retailer kan foreta seg i markedsføringen. Men også innen mersalg skyller den digitale transformasjonen over oss. Det må tenkes nye tanker og jobbes med nye løsninger. La oss se litt nærmere på tre aktuelle digitale mersalgsstrategier:   Mersalg basert på digital atferd Tiden er vel inne for å fastslå at absolutt alt salg i dag har en digital dimensjon. Den mest åpenbare tilnærmingen til digitalt mersalg er å analysere potensielle kjøp basert på kundenes digitale atferd. Aktuelle kanaler er sosiale medier – herunder særlig Facebook og Instagram, nyhetsbrev via e-post, samt adwords og organiske søk på Google.   Analysene fra ovennevnte kanaler og plattformer definerer markedsførerens vurderinger av hvilke produkter kunden antatt er mest mottakelig for. I denne strategien kan man også predikere sannsynligheten for når, hvor og hvorfor konverteringen er størst.   For å lykkes med denne strategien må det ligge til grunn solide analyser av forbrukerens digitale handlingsmønster. Det er tre akser/faktorer som må analyseres i dette scenariet: tid, sted og atferd. Mersalg basert på segmenteringsoppmerking Mersalg basert på segmentoppmerking handler om å definere profiler eller grupper basert på kjøpsdata og digital adferd. Deretter plasseres målgruppene inn i ulike forhåndsdefinerte segmenter, slik som for eksempel tilbudsjegere, innovatører, kvalitetsbevisste, etternølere m.v.. Når de ulike profilene er definert, utvikles skreddersydde kampanjer som rettes mot disse.   Mersalg basert på støtteprodukt: Mersalg basert på støtteprodukt handler om å identifisere forbrukerens vilje...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid