Endelig – en rapport om kundeklubb!

Endelig – en rapport om kundeklubb!

Hva er vårt forhold til kundeklubber? Fungerer de og skaper de lojalitet? Endelig har vi fått en undersøkelse om akkurat dette – riktignok fra det svenske markedet. Resultatet er så som så. Den bekrefter stor interesse for kundeklubber, men viser også til et stort potensial når det kommer til å skape lojalitet og fordeler for medlemmene.   Oppsummert viser rapporten at 90% av alle svensker er kundeklubbmedlemmer. Det finnes altså ingen grunn til å ha mistro til kundeklubbers fremtid. Det er verre at bare 27% tror et medlemskap vil lede til bedre kunderelasjoner. Dette tallet må opp! Hele poenget med en kundeklubb er å bygge opp et samfunn der lojale kunder kjenner en større tilknytning til varemerket.   Den svenske kundeklubbsrapporten 2017 Care of Haus har sammen med Mista utviklet undersøkelsen. Med den svenske Kundeklubbrapporten har de tatt pulsen på hva kundene egentlig syns om kundeklubber og lojalitetsprogrammer.   Det er 3 hovedkonklusjoner fra rapporten.   1. Vil vi være medlemmer av kundeklubber?   Ja, Vi liker medlemsklubber og vil være medlem men….   76% av svenskene oppgir at de liker kundeklubber og vil være medlem, samtidig sier 3 av 4 at de ikke opplever at de får bedre behandling og oppmerksomhet som kundemedlem. I dag er ca. 50% av alle medlemmene passive. Her kommer det frem at det største problemet er at for mange føler at de får for lite igjen for sitt medlemskap. Her er det et stort potensial for bedrifter til å aktivisere sine kunder og skape fornøyde medlemmer.   2. Hvorfor vil vi være medlem i kundeklubber?   Fordi vi får rabatter. Hele 80% oppgir...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid