<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2775487422487624&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Analyse og innsikt

Å engasjere kunder handler om å forstå og å forutse. Mange selskaper snakker om det; vi gjør det i praksis. 

Forståelsen innhenter vi gjennom en rekke metoder, teknikker og innfallsvinkler.

Vi skaper spørreundersøkelser som gir deg faktabaserte svar. Vi har erfarne moderatorer som gjennomfører fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vi har medarbeidere som elsker statistikk, som synes transaksjonsdata er det aller morsomste de kan holde på med, og som gjør om innsikten til kommunikasjon som fungerer. Ordene kundeklubb, segmentering og lojalitetsprogram, gjør også at vi fyrer på alle sylindre.


Book en digital kaffeprat