Endelig – en rapport om kundeklubb!

Endelig – en rapport om kundeklubb!

Hva er vårt forhold til kundeklubber? Fungerer de og skaper de lojalitet? Endelig har vi fått en undersøkelse om akkurat dette – riktignok fra det svenske markedet. Resultatet er så som så. Den bekrefter stor interesse for kundeklubber, men viser også til et stort potensial når det kommer til å skape lojalitet og fordeler for medlemmene.   Oppsummert viser rapporten at 90% av alle svensker er kundeklubbmedlemmer. Det finnes altså ingen grunn til å ha mistro til kundeklubbers fremtid. Det er verre at bare 27% tror et medlemskap vil lede til bedre kunderelasjoner. Dette tallet må opp! Hele poenget med en kundeklubb er å bygge opp et samfunn der lojale kunder kjenner en større tilknytning til varemerket.   Den svenske kundeklubbsrapporten 2017 Care of Haus har sammen med Mista utviklet undersøkelsen. Med den svenske Kundeklubbrapporten har de tatt pulsen på hva kundene egentlig syns om kundeklubber og lojalitetsprogrammer.   Det er 3 hovedkonklusjoner fra rapporten.   1. Vil vi være medlemmer av kundeklubber?   Ja, Vi liker medlemsklubber og vil være medlem men….   76% av svenskene oppgir at de liker kundeklubber og vil være medlem, samtidig sier 3 av 4 at de ikke opplever at de får bedre behandling og oppmerksomhet som kundemedlem. I dag er ca. 50% av alle medlemmene passive. Her kommer det frem at det største problemet er at for mange føler at de får for lite igjen for sitt medlemskap. Her er det et stort potensial for bedrifter til å aktivisere sine kunder og skape fornøyde medlemmer.   2. Hvorfor vil vi være medlem i kundeklubber?   Fordi vi får rabatter. Hele 80% oppgir...
Nille og Oculos vant pris under årets ANFO Effekt

Nille og Oculos vant pris under årets ANFO Effekt

Annonseforeningens prisutdeling ANFO Effekt fant sted torsdag 8. februar. ANFO Effekt hedrer nettopp effekten av markedsarbeidet med over 140 bidrag. Det var nok en gang ny rekord. Blant disse var vårt Nille-case, som dro av gårde med pris i kategorien Vekst!   Dette er 5. året ANFO arrangerer denne casekonkurransen, som har utviklet seg til å bli en høythengende prisutdeling i bransjen. Nille med Oculos som hovedansvarlig for caset, var nominert i kategorien Vekst, der vi fikk fjerdeplass og vant diplom. Etter prisutdelingen uttalte Head of Client Service i Oculos, Toralf Slokvik , dette: «Sammenlignet med de konkurrerende bidragene i vår kategori, sier vi oss storfornøyde med denne utmerkelsen!». For å kvalifisere i Vekst-kategorien måtte virksomheten eller merket kunne vise til god utvikling over en tidsperiode på minimum 3 år, og dokumentere sammenheng mellom godt markedsarbeid og oppnådde resultater.   «Nilleklubben – nøkkelen til lønnsomme og lojale kunder» Nille kvalifiserte i denne kategorien og det ble raskt bestemt at vi ønsket å sende inn dette bidraget her. Caset handlet om Nilles innføring av kundeklubb i 2013, som ble svaret på de utfordringene de sto overfor på daværende tidspunkt. De har siden den tid hatt stor suksess med sin Nilleklubb, som i dag ikke bare er en av de største i landet, men også en av de mest lønnsomme! Dette ga oss et godt utgangspunkt i utarbeidelsen av caset.   Vi takker Nille og vårt flinke case-team bestående av Pernille Jæger, Marte Vågeskaar, Kristoffer Kalbekken, Toralf Slokvik, Lena Muruåsen, Rune Dønnum og Ingrid Karterud, for god...
Oculos inngår strategisk partneravtale med svenske Revide

Oculos inngår strategisk partneravtale med svenske Revide

I en hverdag med raskt økende digitalisering og fokus på utnyttelse av kundeinformasjon, er teknologien en stadig viktigere faktor for å lykkes med utvikling av gode og lønnsomme kunderelasjoner. Etter å ha utviklet og implementert sin egen lojalitetsplattform Oculos Dialog i en årrekke, er tiden nå moden for å løfte blikket mot fremtiden.   «For å styrke vår posisjon ytterligere og raskt kunne møte våre kunders behov, har vi nå inngått et strategisk og langsiktig samarbeid rundt teknologi med selskapet Revide og deres lojalitetsplattform Voyado», forteller Truls Røise, partner og kommersielt ansvarlig i Oculos.   Voyado vil komplementere og på sikt erstatte Oculos Dialog. Dette vil gi våre kunder tilgang til markedets mest brukervennlige og skalerbare plattform for campaign management, marketing automation, bonushåntering og kundeinnsikt.   «Avtalen med Revide og deres lojalitetsplattform Voyado markerer en spennende retning for Oculos. Dette vil styrke vårt produktspekter ytterligere og er et viktig fundament for videre vekst», uttaler Tom Orvei, CEO i Oculos. «Ikke minst vil det bidra til at våre kunder fortsatt vil ha tilgang til den beste teknologien og kompetansen for å lykkes med sine lojalitetssatsninger i fremtiden», avslutter Orvei.   Oculos har med dette eksklusivitet i å selge, implementere og forvalte lojalitetsplattformen Voyado for norske kunder.   «For oss i Revide er dette en fantastisk mulighet, at vi fortsetter å fokusere på å bygge et stadig bedre produkt i Voyado, og at Oculos blir en av våre sterkeste partnere på både implementering, rådgivning og forvaltning», sier CEO i Revide AB, Johan Bäckarlin. «Samarbeidet viser også at vi raskt og enkelt kan etablere Voyado i et annet land», avslutter Bäckarlin.  ...
Forhindrer cowboyvirksomhet

Forhindrer cowboyvirksomhet

Bedrifter som arbeider med digital markedsføring må snarest gå i gang med å tilpasse seg nytt regelverk for personvern.   Personvern: I bransjen går den nye loven bare under navnet EU-2018-forordningen, men det formelle navnet er GDPR – General Data Protection Regulation   – Det gamle lovverket er fullstendig utdatert og overhodet ikke tilpasset den digitale markedsføringens tidsalder. Derfor er det på høy tid at vi får et nytt lovverk, påpeker administrerende direktør i Oculos, Tom Orvei, som ser den nye forordningen som et konkurransefortrinn for alle aktører som tar personvern på alvor.   Krever hundrevis av timer Og har du ikke startet tilpasningen ennå, er du allerede ute i seneste laget. – Alle organisasjoner som arbeider seriøst med digital markedsføring, må snarest komme i gang med å tilpasse seg det nye regelverket. For det er mye å sette seg inn i, påpeker Senior Rådgiver, og personvernombud, Aleksander Aas, som forklarer at hos Oculos startet de arbeidet med å tilpasse seg det nye regelverket i slutten av 2015.   – Vi har lagt ned hundrevis av timer så langt. Nå ser vi omfanget og er klare for å hjelpe våre kunder også, sier han.   Forbrukerne får mye større rettigheter Digital markedsføring er et relativt nytt fagområde og det er innenfor dette området at de største endringene kommer.  Loven gir kort sagt svar på hvordan virksomheter kan oppføre seg på nett. Forordningen skal forhindre cowboy-virksomhet i bransjen og gjøre det vanskeligere å være useriøs.   – Essensen i det nye lovverket er at forbrukere får betydelig større rettigheter. Det vil bli lettere å få informasjon om hvordan bedrifter og...
Mer mersalg, takk!

Mer mersalg, takk!

Ja, mersalgsstrategien din blir også gjenstand for en digital transformasjon.   Mersalg handler om å selge flere produkter eller tjenester enn det kunden i utgangspunktet hadde planlagt å kjøpe, og blir sett på som noe av det mest lønnsomme en retailer kan foreta seg i markedsføringen. Men også innen mersalg skyller den digitale transformasjonen over oss. Det må tenkes nye tanker og jobbes med nye løsninger. La oss se litt nærmere på tre aktuelle digitale mersalgsstrategier:   Mersalg basert på digital atferd Tiden er vel inne for å fastslå at absolutt alt salg i dag har en digital dimensjon. Den mest åpenbare tilnærmingen til digitalt mersalg er å analysere potensielle kjøp basert på kundenes digitale atferd. Aktuelle kanaler er sosiale medier – herunder særlig Facebook og Instagram, nyhetsbrev via e-post, samt adwords og organiske søk på Google.   Analysene fra ovennevnte kanaler og plattformer definerer markedsførerens vurderinger av hvilke produkter kunden antatt er mest mottakelig for. I denne strategien kan man også predikere sannsynligheten for når, hvor og hvorfor konverteringen er størst.   For å lykkes med denne strategien må det ligge til grunn solide analyser av forbrukerens digitale handlingsmønster. Det er tre akser/faktorer som må analyseres i dette scenariet: tid, sted og atferd. Mersalg basert på segmenteringsoppmerking Mersalg basert på segmentoppmerking handler om å definere profiler eller grupper basert på kjøpsdata og digital adferd. Deretter plasseres målgruppene inn i ulike forhåndsdefinerte segmenter, slik som for eksempel tilbudsjegere, innovatører, kvalitetsbevisste, etternølere m.v.. Når de ulike profilene er definert, utvikles skreddersydde kampanjer som rettes mot disse.   Mersalg basert på støtteprodukt: Mersalg basert på støtteprodukt handler om å identifisere forbrukerens vilje...
Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

I hele år har Oculos og Fanbooster jobbet strategisk sammen rundt utvikling av ny teknologi – en plugin som blir et add-on til eksisterende markedsføringsverktøy de to selskapene har utviklet, og som nå rulles ut i full skala. Vi har rett og slett automatisert flyten fra kjøpsdata til annonse-publikum og laget en plug-in mellom Oculos Dialog og Fanbooster. Resultatet er imponerende kraftfullt og gir svært presise treff for færre markedskroner, sier Kim Motrøen i Oculos og Alexander Grimstad i Fanbooster.   Skaper relevant dialog Manuelle rutiner av såkalt Custom Audience og konverteringspixler, er nå erstattet av automatiske prosesser der enorme mengder data flyter sømløst mellom Oculos Dialog og Fanboosters Custom Audience i sanntid.   Her blir det liv, ROI, ROI! – Vi har nylig gjennomført noen pilotprosjekter med veldig spennende resultater som viser hvilken kraft dette verktøyet kan få i markedsføringsarbeidet for kunder i alle typer bransjer, forklarer markedssjef, Alexander Grimstad i Fanbooster – selskapet som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter til å lykkes på Facebook. Motrøen i Oculos forklarer at effekten ved å bruke CRM-data og custom audience gjør at annonsene treffer bedre. Dette gir billigere konverteringer enn mot kontrollgrupper, og da igjen høyere ROI. – Og da har vi ikke regnet med tidsbesparelsen som ligger hos den enkelte markedsavdeling som følge av automatiserte prosesser, legger Grimstad i Fanbooster til.   Sparer tid for markedsføringsavdelingene Tidsbesparelsen i den enkelte markedsføringsavdeling har nemlig vært en sentral del av motivasjonen for å utvikle produktet. – Våre kunder har begrensede ressurser på personalsiden til å kjøre slike kampanjer i en travel hverdag. Å håndtere dette manuelt er svært tidkrevende, og derfor...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid