Oculos inngår strategisk partneravtale med svenske Revide

Oculos inngår strategisk partneravtale med svenske Revide

I en hverdag med raskt økende digitalisering og fokus på utnyttelse av kundeinformasjon, er teknologien en stadig viktigere faktor for å lykkes med utvikling av gode og lønnsomme kunderelasjoner. Etter å ha utviklet og implementert sin egen lojalitetsplattform Oculos Dialog i en årrekke, er tiden nå moden for å løfte blikket mot fremtiden.   «For å styrke vår posisjon ytterligere og raskt kunne møte våre kunders behov, har vi nå inngått et strategisk og langsiktig samarbeid rundt teknologi med selskapet Revide og deres lojalitetsplattform Voyado», forteller Truls Røise, partner og kommersielt ansvarlig i Oculos.   Voyado vil komplementere og på sikt erstatte Oculos Dialog. Dette vil gi våre kunder tilgang til markedets mest brukervennlige og skalerbare plattform for campaign management, marketing automation, bonushåntering og kundeinnsikt.   «Avtalen med Revide og deres lojalitetsplattform Voyado markerer en spennende retning for Oculos. Dette vil styrke vårt produktspekter ytterligere og er et viktig fundament for videre vekst», uttaler Tom Orvei, CEO i Oculos. «Ikke minst vil det bidra til at våre kunder fortsatt vil ha tilgang til den beste teknologien og kompetansen for å lykkes med sine lojalitetssatsninger i fremtiden», avslutter Orvei.   Oculos har med dette eksklusivitet i å selge, implementere og forvalte lojalitetsplattformen Voyado for norske kunder.   «For oss i Revide er dette en fantastisk mulighet, at vi fortsetter å fokusere på å bygge et stadig bedre produkt i Voyado, og at Oculos blir en av våre sterkeste partnere på både implementering, rådgivning og forvaltning», sier CEO i Revide AB, Johan Bäckarlin. «Samarbeidet viser også at vi raskt og enkelt kan etablere Voyado i et annet land», avslutter Bäckarlin.  ...
Oculos posisjonerer seg ytterligere

Oculos posisjonerer seg ytterligere

Vi i Oculos opplever at byråbransjen har stadig økende krav til analyse og innsikt, og teknologiutviklingen går fort. Det er behov for et bredere tilbud der kundedata og CRM kobles enda tettere med innsikt, performance og social media. Vi opplever ikke bare en økt etterspørsel innenfor disse områdene fra nye og eksisterende kunder, men også til bistand med praktisk markedsarbeid. Vi posisjonerer oss nå for å levere til flere større kunder på disse områdene fremover sier Tom Orvei administrerende direktør i Oculos.   Vi har helt siden oppstarten i 1998 jobbet med å skape unike kundeopplevelser og unikt innhold for våre kunder. En del av dette er å levere målrettede kampanjer på e-post og mobil. Samtidig er CRM og loyalty stadig voksende fagfelt, og etterspørselen etter kompetanse på disse områdene er stor. Vi tror sterkt på at kunnskap om og eierskap til kundedata vil være essensielt for at norske bedrifter skal lykkes i fremtiden. Derfor bygger vi nå fremtidens byrå og kundeteam. Vi ønsker å sette sammen team med kompetanse på CRM, loyalty, performance og innsikt som sammen skal bistå våre kunder i en stadig mer digitalisert hverdag forteller Toralf Waaktaar-Slokvik, Client Director i Oculos.   I tillegg merker vi økt etterspørsel fra våre kunder på operativ markedsbistand. Gjennomføring av digitale markedskampanjer er kompleks og krever et bredt sett med ressurser. Her kan vi tilby bistand til gjennomføring bestående av kampanjestrategi, design, foto, kampanjeplanlegging og analyse. Her har vi en unik bredde i vår kompetanse og type tjeneste sier Kim Motrøen, avdelingsleder for operations i Oculos.   De nye ansiktene i Oculos er:   Kristoffer Kalbekken Kristoffer kommer fra stillingen som...
Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

Fanbooster og Oculos med banebrytende samarbeid!

I hele år har Oculos og Fanbooster jobbet strategisk sammen rundt utvikling av ny teknologi – en plugin som blir et add-on til eksisterende markedsføringsverktøy de to selskapene har utviklet, og som nå rulles ut i full skala. Vi har rett og slett automatisert flyten fra kjøpsdata til annonse-publikum og laget en plug-in mellom Oculos Dialog og Fanbooster. Resultatet er imponerende kraftfullt og gir svært presise treff for færre markedskroner, sier Kim Motrøen i Oculos og Alexander Grimstad i Fanbooster.   Skaper relevant dialog Manuelle rutiner av såkalt Custom Audience og konverteringspixler, er nå erstattet av automatiske prosesser der enorme mengder data flyter sømløst mellom Oculos Dialog og Fanboosters Custom Audience i sanntid.   Her blir det liv, ROI, ROI! – Vi har nylig gjennomført noen pilotprosjekter med veldig spennende resultater som viser hvilken kraft dette verktøyet kan få i markedsføringsarbeidet for kunder i alle typer bransjer, forklarer markedssjef, Alexander Grimstad i Fanbooster – selskapet som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter til å lykkes på Facebook. Motrøen i Oculos forklarer at effekten ved å bruke CRM-data og custom audience gjør at annonsene treffer bedre. Dette gir billigere konverteringer enn mot kontrollgrupper, og da igjen høyere ROI. – Og da har vi ikke regnet med tidsbesparelsen som ligger hos den enkelte markedsavdeling som følge av automatiserte prosesser, legger Grimstad i Fanbooster til.   Sparer tid for markedsføringsavdelingene Tidsbesparelsen i den enkelte markedsføringsavdeling har nemlig vært en sentral del av motivasjonen for å utvikle produktet. – Våre kunder har begrensede ressurser på personalsiden til å kjøre slike kampanjer i en travel hverdag. Å håndtere dette manuelt er svært tidkrevende, og derfor...
Oculos med seks nyansettelser

Oculos med seks nyansettelser

– Vi merker økt etterspørsel fra både nye og eksisterende kunder, og det etterspørres også i økende grad tjenester innen nye områder, forklarer Toralf Waaktaar-Slovkvik og Kim Motrøen i Oculos.   – Situasjonen er at vi stadig ønsker nye kunder velkommen til oss, samtidig som de kundene vi allerede har, etterspør mer fra oss. Vi må derfor øke antall ansatte for å dekke etterspørselen vi opplever, sier Head of Client Services, Toralf Waaktaar-Slokvik og Head of Performance, Kim Motrøen   Strategy – Loyalty – Performance Tjenestespekteret til Oculos er delt inn i tre hovedområder – strategi, lojalitetskonsepter og performance marketing.   – Vi merker at kundene ønsker en langsiktig partner å jobbe sammen med som kan bistå på alle områder innen digital markedsføring. Kundene våre – både de nye og de eksisterende – ønsker å bruke oss til bredere leveranser av byråtjenester, og vi ansetter derfor også for å kunne tilby mer til våre kunder, sier de.   Dette er de nye hodene:   Kristian Tanem – Performance & Programmatic Kristian Tanem kommer fra Mindshare hvor han har hatt ansvaret for store kundeporteføljer som Norsk Tipping og Unilever, og vil bidra med kompetanse på bruk av data og innsikt slik at vi blir enda mer treffsikker innen segmentering, kanalvalg, målgruppe-identifikasjon. I tillegg til dette blir en viktig oppgave for Kristian å sørge for at vi disponerer markedsmidlene for å sikre best mulig avkastning for våre kunder. Kristian skal også bidra inn i vår satsning på programmatisk kjøp på tvers av kanaler og flater og vil jobbe som performancespesialist i Performance-avdelingen   Aleksander Aas – Client Manager Aleksander Aas kommer...
Personlig mote (Pm) velger Oculos: Skal løfte kundeklubben til nye høyder

Personlig mote (Pm) velger Oculos: Skal løfte kundeklubben til nye høyder

Ambisjonen med kundeklubben er å nå store deler av de 850 000 kjøpesterke kvinnene over 50 år som befinner seg i Personlig motes målgruppe.   Oculos er stolte av å ha inngått en ny kontrakt og langsiktig samarbeide med tekstilkjeden Pm – Personlig mote. – Kontrakten omfatter bygging og drifting av Pms kundeklubb og lojalitetsprogram, samt å utvikle aktiviteter og strukturer for å knytte Pms kunder sterkere til merkevaren. Konkret er det snakk om verktøy og aktiviteter rundt drift av kundebase og lojalitetsprogram, bonushåndtering, sosiale medier, retargeting, samt kundeopplevelse i butikk, forklarer Head of Performance i Oculos, Kim Motrøen, som er svært stolt av å ytterligere å ha befestet selskapets sterke posisjon innen nordisk retail.   Nøkkelen til suksess er et sterkt samarbeid Ledelsen i Pm er entusiastiske over sin nye samarbeidspartner.   – Vi stod ved et veiskille der det eksisterende lojalitetsprogrammet ikke fungerte godt nok, og vi måtte bestemme oss for om vi skulle fortsette med eksisterende eller finne en ny leverandør. Valget falt på det siste. Vi trengte rett og slett en partner som kunne holde oss i hånden og geleide oss gjennom prosjektet og som sammen med oss kunne finne en enkel og rask måte å få det nye programmet opp å gå på. Valget vi gjorde var basert på en lang rekke kriterier, blant annet krav til lokal tilstedeværelse, dyktig prosjektledelse, høy kompetanse og spesielt fokus på rådgivning og ikke kun teknisk plattform. Oculos omsatte kravspesifikasjonen vår til klare leveranser, anbefalinger og solide hypoteser. Oculos har dessuten en veldig god trackrecord å vise til på kundeklubber for retailkunder, forklarer administrerende direktør Aina Børdal og...
Oculos landet storkontrakt med Gina Tricot

Oculos landet storkontrakt med Gina Tricot

>- Gina Tricot blir vår største nordiske kunde og vi befester dermed vår allerede sterke posisjon innen nordisk retail og detaljvarehandel, sier kommersiell direktør og partner Truls Røise i Oculos som er svært fornøyd etter å ha vunnet kontrakten i hard konkurranse med flere andre tilbydere.   – Kontrakten omfatter utvikling og drift av Gina Tricot sitt nye lojalitetsprogram i 5 land. Dette innebærer å bygge aktiviteter og strukturer for å knytte kundene sterkere til merkevaren Gina Tricot. Konkret er det snakk om verktøy og leveranser knyttet til dialog gjennom e-post, mobil, sosiale medier, re-targeting og ikke minst, aktiviteter i butikk og på nett, forklarer Røise.   Endret kundeadferd – Gina Tricot ligger langt fremme i å forstå kundeadferd og endringer i denne som følge av den sterke digitale utviklingen. Med Oculos´ spisskompetanse på anvendelse av teknologi i kombinasjon med kommunikasjonsaktiviteter, skal vi jobbe hardt for å dra merkevaren videre med fokus på økt topplinjevekst og styrket engasjementet og lojalitet hos kundene, sier Røise og legger til;   – Oculos tar teknologi og virkemidler ned på et praktisk forretningsnivå og arbeider etter KPI’er og resultatmål som kundene er opptatt av. I en tid hvor konkurransen om kundene hardner til, blir det viktig å effektivisere markedsføringen og således skape større forutsigbarhet i ressursbruk knyttet til markedsmidlene.   Oculos ledende i Norden Head of CRM, på Gina Tricot Thomas Thorén sier at satsningen på kundelojalitet blir svært viktig for Gina Tricot fremover.   – Vi har i vår businessplan identifisert en rekke faktorer for videre vekst, og kundeklubb og kundelojalitet er en viktig del av det. Dette er et ganske nytt...
badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid