CRM 

CRM er en helhetlig forretningsfilosofi som skal identifisere, tiltrekke og utvikle lønnsomme kunderelasjoner over tid.

Vi tilrettelegger for gode kundeopplevelser som gir økt kundeverdi og lojalitet, og bidrar med treffsikker kundedialog som oppleves relevant for kunden.

Vi utvikler alt fra strategier, til komplekse kundereiser og programmer, og bistår kunder i gjennomføring og drift av totale programmer eller enkeltaktiviteter.


case

Dplay

Vi fikk i oppgave å øke rekkevidde, engasjement og følgerbase for Dplays sosiale medie-kontorer.

Se hvordan Våre kunder