Fokus på mennesker og innsikt gir økt kundelojalitet

Fokus på mennesker og innsikt gir økt kundelojalitet

Samfunnet blir stadig mer transparent, informasjon mer tilgjengelig, dagens forbruker har tilgang til en mengde produkter med ett tastetrykk. Teknologiske virkemidler tas i bruk i kampen for å selge. Noen lykkes, mens andre sliter. Det handler om å velge rett strategi, ifølge Truls Røise, gründer, entreprenør og daglig leder av Oculos AS.

 

Fokus på mennesker
– Digital kommunikasjon dreier seg paradoksalt nok om å ha fokus på mennesker. Lar vi teknologien ta overhånd, og glemmer at det til syvende og sist er mennesker som velger å være lojale eller ikke, er vi på ville veier. De som lykkes har kundeinnsikt, og bruker den klokt og enkelt. Innsikten om kundene har de skaffet seg ved å identifisere, differensiere, kommunisere og dermed erverve seg ny innsikt. Fremtidig markedsføring handler om å forstå kunden, å tro på mennesket, samt å utnytte gode digitale møteplasser på en optimal måte, sier Røise.

 

Å dele historier
Relevans og innhold vil bli to helt sentrale begreper innen digital markedsføring. Vi må treffe med det vi tilbyr, gi kundene en følelse av glede eller nytte. Når yngre forbrukere inntar førersetet, betyr det nye utfordringer. De yngre lever i symbiose med mobilen, for dem betyr et online-tips fra en venn mer enn fem helsides annonser på papir. Å dele gode historier i sosiale medier er et virkemiddel vi må sette i system og bruke på humant vis.

 

Innsikt og smartness
– Det handler egentlig om å bygge smartness i markedsføringen, og da er kundeinnsikt viktig. Det er ikke bare viktig, men helt nødvendig, at de som jobber med markedsføring er våkne og sørger for at teknologiske anskaffelser tilpasses fremtidens behov. Teknologi skal underbygge lojalitetssystemer der kundene premieres for å bygge merkevare ved for eksempel å delta på undersøkelser eller dele bilder og historier. Sofistikerte, avanserte, digitale belønningssystemer er allerede tatt i bruk av selskaper som lykkes, sier Røise.

 

Det er ikke bare viktig, men helt nødvendig, at de som jobber med markedsføring er våkne og sørger for at teknologiske anskaffelser tilpasses fremtidens behov.

 

Sømløs handel
En konstruktiv digital kundedialog oppstår ikke av seg selv. For det første oppfyller du de tekniske kravene som sørger for at kundene nås med samme budskap på alle kanaler. Det er fullt mulig å strukturere dette uten at det blir for dyrt, og resultatet er en sømløs handel som gjør det enkelt for kunden. For det andre må kundestrategien være krystallklar. Ny innsikt om kunders økonomi og livsstil gjør det mulig å skreddersy markedsføringen mot ulike målgrupper, det handler ikke lenger kun om kjønn og bosted.

 

Relevant skreddersøm
– I dag er det jo fantastisk å være markedsfører! Vi har muligheten til å skaffe oss innsikt og relevans som gjør det mulig å treffe kundene midt i hjertet. Vi har systemer som kan markedsføre sømløst, måle resultater og gi oss en helt ny nærhet til kunden. Samtidig må vi vokte oss vel for å overprøve kundens rettigheter. En kunderelasjon skal være bygd på gjensidig og lojal tillit, sier Truls Røise.

 

badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid