Er du klar for GDPR?

Hva betyr det – og hva må du som markedsfører gjøre?Hva er GDPR?

Vi legger igjen stadig flere spor om oss selv på internett og vi har i liten grad oversikt og kontroll over våre personopplysninger. Dette har EU tatt tak i og 25. mai 2018 innførte derfor EUs forordning om personvern – GDPR (The General Data Protection Regulation).  Denne bygger på prinsippene om at alle har rett til å bestemme over opplysninger om seg selv. Enkeltpersoner skal nå få kontroll på hvem som samler data og hva dataen brukes til.

 

For virksomheter betyr dette en rekke endringer i hvordan vi samler, lagrer og bruker persondata. Loven vil erstatte dagens personvernlov og vil beskytte alle EU og EØS sine statsborgere.

 

Markedsføring og GDPR

Det er ingen tvil om at kundedata er viktig og nyttig for markedsførere. Jo mer vi vet om kunden, jo bedre kan vi treffe de i sin kundereise med rett budskap, til rett tid. Med GDPR må vi å større grad være bevisst på hva og hva slags kundedata du trenger og hvordan bruke det. En øvelse her er å gå gjennom alt du henter av persondata og hva du bruker. Husk at du også må ha samtykker pr kanal, det må være en opt in, det vil si aktiv avhuking pr. område. Du må også forklare hva og hvordan du bruker kundedataen.

 

For bruk av kundedata er samtykke det vanligste behandlingsgrunnlaget. Alle samtykker kunden har gitt må kunne tilgjengeliggjøres for enkeltpersonen og de må kunne endres og slettes.

 Hva begynner du med?

Det viktigste er å få en oversikt over hva og hvordan dere håndterer kundedata. Deretter kvalitetsikre at dette gjøres i henhold til GDPR. Her er eksempel på områder som må være på plass:

 

 • Du må ha en databehandleravtale med leverandører som behandler din kundedata
 • Du må ha oversikt over hva slags kundedata dere lagere og hvor
 • Du må legge til rett for å ha dokumenterte rutiner rundt lagring av kundedata
 • Du må legge til rette for at kunden enkelt kan få tilgang til all data dere lagrer
 • Du må legge til rette for kundedataen kan slettes
 • Du må ha oversikt over alle samtykker som er gitt av hver kunde
 • Du må ha samtykke for å lagre kundedata fra kunden
 • Du må gi en god oversikt over hva kundedataen skal brukes til
 • Du må ha eksplisitt samtykke pr område du skal bruke kundedataen til

Trenger du GDPR rådgivning?

Oculos har jobbet med kundedata i over 20 år og vi håndterer over 20 millioner kundeprofiler for mer enn 50 bedrifter. GDPR er derfor noe vi har stort fokus og spisskompetanse på.

 

Vår egen GDPR-ansvarlig, Aleksander Aas, er ansvarlig for GDPR implementering for både Oculos og våre kunder. Han driver opplæring og holder foredrag om temaet. I 2017 var han en av 20 som ble nominert til ANFOs årets foredragshold. I tillegg til opplæring, bistår vi også med å kvalitetssikre ulike elementer innenfor implementeringen av GDPR.

 

Her eksempler på hva vi bistår med:

 

 • Oppdatere medlemsvilkår og personvernerklæringer
 • Bistå med og nødvendig dokumentasjon av rutiner
 • Etterlevelse av GDPR reglene (sjekk av bedriftens implementering)
 • Gjennomgang av dokumentasjon og dokumentasjonskrav
 • Opplæring og kompetanseutvikling innen GDPR
 • Seminar og opplæring
 • Løpende bistand for Personvernrådgiver (tidligere personvernombud)

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt.Fyll inn dine opplysninger – Så hører du fra oss.

Oppgi din e-postadresse og telefonnummer, så kontakter vi deg innen kort tid.

badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid