Marketing-teknologi

Har du allerede valgt et marketing-system, eller er du i prosess for å finne den beste løsningen for din virksomhet? Da kan en rådgivende samtale med oss være lurt.

Oculos har en plattformuavhengig tilnærming til marketing-teknologi, og kan hjelpe til uansett hvor i prosessen du skulle befinne deg. Vi bistår langs hele aksen fra levering og implementering av systemer – inkludert integrasjoner og datakvalitet, programmering av malverk, samt drift og videreutvikling når systemet er tatt i bruk. 

Våre dyktige teknikere har kompetanse på plattformene Voyado, SAP Marketing Cloud, Adobe Campaign, Apsis og Communicator, samt utvikling av supplerende løsninger på Microsoft.