Integrasjon mellom Banqsoft og Hubspot

Kunde: Instabank

Oppgave: Banqsoft har kunder fra Norge, Sverige og Finland – som alle ligger knyttet mot forskjellige lån. Den eksisterende Hubspot-integrasjonen var satt opp til å koble sammen kunder og lån ved bruk av kundenummer. Men kunder fra ulike land, kan også ha samme kundenummer. Så hvordan  unngå at en finsk kunde – med samme nummer som en norsk – får tilgang til den norske kundens lån?

Løsning: Gjennom OIP fikk alle kunder et egendefinert og unikt kundenummer – uavhengig av land. En koblingstabell koblet så sammen Bangsoft sitt egendefinerte kundernummer med Hubspot sin internID.  All knytning  av lån og annen kundeinformasjon gjøres nå i IOP, før det sendes til Hubspot, som knytter sammen kontakt og lån. Systemet unngår feilkobling mellom kunde og lån. i tilfeller der en kunde har flere lån henter systemet informasjon fra siste lån og legger denne til kontakten i Hubspot. Dermed kan vi segmenter på denne informasjonen, og flette inn innhold fra siste lån ved behov. Dette ville ikke latt seg gjøre med en en-til-mange-relasjon på kundelån i Hubspot.  Alt dette blir vedlikeholdt i OIP, og blir oppdatert basert på datafiler fra Banqsoft. Daglige endringsfiler blir sendt til OIP gjennom  API-kall, hvor alle endringer oppdateres før det sendes til Hubspot. OIP holder på endringshistorikken etter hver datasynk til Hubspot, og en statusmail med oppsummering av nye, oppdaterte og feilede data sendes til kunde. 

HubSpot Video