Vi har fått nytt organisasjonsnummer!

 

4. mars 2019 ble det kjent at OMG AS erverver 100 % av aksjene i Oculos AS, og det nye selskapet inngår nå i Aller Media-eide Ahead Group Norway. I den sammenheng har vi fått nytt organisasjonsnummer:

 

921 491 069

 

Utover endring av organisasjonsnummer, vil samtlige avtaler i Oculos-virksomheten fortsette som tidligere uten endringer. Selskapsnavn, ansatte, adresseinformasjon og øvrig kontaktinformasjon er uendret.

 

Etter gjennomføring av aksjesalget til OMG AS, er det planlagt en ytterligere reorganisering hvor nye Oculos AS, (organisasjonsnummer 921 491 069), skal fusjoneres med OMG AS. Denne selskapsendringen er planlagt å finne sted i juli 2019.

 

Skulle dere ha spørsmål omkring disse endringene, må dere gjerne ta kontakt med oss på post@oculos.no eller tom@oculos.no.


badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid