Geomålrettede annonser gjort enkelt

Kunde: Altibox

Oppgave:  Altibox har 37 partnere og hundrevis av lokasjoner, som de ønsket å nå ut til med lokale budskap. Det ville vært umulig å sette opp en kampanje på den konvensjonelle måten. Her måtte vi tenke nytt.

Løsning: For å spare mye tid og manuelt arbeid satt vi opp en feed i Google Docs med lokasjoner, og koblet den opp mot Smartly sin automated ads-funksjon.

Resultat: På kun få minutter autogenererte vi hele 792 individuelle, geobaserte annonser og annonsesett. Kampanjen ga svært god synlighet og vi så i tillegg en stor økning i leads, samt en betydelig nedgang i kost per lead.

HubSpot Video
Kundecase Altiboks Performance marketing
Kundecase Altiboks Performance marketing