<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2775487422487624&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PIndex 2021

Personaliseringsindeksen er en helt ny type bransjerapport som kartlegger og gransker hvordan 60 av Norges største e-handlere jobber med personalisering.

PINDEX2021