Strategy

Hvordan styrke din merkevare innen digital markedsføring

I dag forventer kundene at merkevarene alltid er aktive, og konstant oppfyller deres behov og at de vet hvem de er og hvor de er, på tvers av alle kanaler. Vi hjelper din virksomhet med å skape sammenhengende og personaliserte kundeopplevelser som er resultatorientert.
Digital strategi

Med stadige endringer i mediehverdagen, er det avgjørende å ha en langsiktig og resultatdrevet digital strategi. Oculos deler gjerne av sin erfaring med å lage en helhetlig plan tilpasset dine forretningsbehov, for å øke trafikk, konverteringer, besøksfrekvens og mersalg.Lojalitetsprogram

Remarketing

Søk

 

Dialogmarkedsføring

SoMe
Rådgivning

Fokus på å skape relevans i kommunikasjonen er en av flere kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Våre rådgivere står bak flere prisvinnende lojalitetskonsepter med noen av de største merkevarene i landet. Vi vet hvordan du kan utnytte dine markedsaktiviteter mest mulig effektivt for å øke lojaliteten og engasjementet hos dine kunder.Lønnsomhetsanalyse

Kampanjemekanismer

Kundedata

 

Segmentering

KanalanalyseWorkshops / Beslutningsunderlag / Kundereiser

Våre workshops har fokus på å hente ut potensialet i din virksomhet. Målet er å få en oversikt over mulige forbedringer og avkastningen de vil gi. Sammen kartlegger vi kunder, dialoger, prosesser og systemer – slik at vi kan rekruttere, utvikle og beholde dine kunder.System- og prosessanalyse

Kundereiser

 

konkurrentanalyse

DialogprogramOculos har gjentatte ganger vist at de klarer å komme opp med de gode løsningene, som gir kommersiell effekt. Dette har ført til at vi i dag har nesten 400.000 medlemmer i G+.

Live Kjenner Mathisen

Kampanjeleder Multikanal


Visste du at gjennomsnittlig ROMI for e-post markedsføring er 44 kroner pr. krone investert?


badge 2014 - Gull - Max Marketing Mix
Pepsi-MAX/ G-Sport
Integrert kampanje
badge 2013 - Gull - Max Marketing Mix
Plantasjens kundeklubb
Lojalitetsprogram
badge 2014 - Sølv - Max Marketing Mix
Nille-klubben
Lojalitetsprogram
badge 2015 - Bronsje - Max Marketing Mix
G-Sport/G-MAX Julekalender 2014
Enkeltarbeid